ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE Burmistrza Trzciela o uchwaleniu miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciel dla obszaru położonego w obrębach Jasieniec i Lutol Mokry.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-01-06 10:43:28 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
 
Działając zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. 2016 r. poz. 353 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że dnia 30 grudnia 2016 roku Rada Miejska w Trzcielu, uchwałą Nr XXIV/167/2016 uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciel dla obszaru położonego w obrębach Jasieniec i Lutol Mokry.
 
Jednocześnie informuję, o możliwości zapoznania się z treścią dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy, oraz posumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel.
 
 
Burmistrz Trzciela
« powrót do poprzedniej strony