ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach Rybojady (dz. nr 2025/10) i Jasieniec (dz. nr 3)

Informacja ogłoszona dnia 2018-06-25 14:14:27 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w  obrębach Rybojady (dz. nr 2025/10) i Jasieniec (dz. nr 3)

 
Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566) oraz uchwały Rady Miejskiej w Trzcielu  Nr XXVIII/217/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, terenu obejmującego fragment działki leśnej działki o nr ewidencyjnym 2025/1 w Rybojadach i działki zabudowanej o nr ewidencyjnym 3 (DPS) w Jasieńcu, w dniach od 7 do 31 lipca 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Trzcielu  ul. Poznańska 22, pokój nr 8 w godzinach od 900 do 1500 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.
     Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  rozwiązaniami odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu w pokoju nr 8  w dniu 12 lipca  2018 r. o godz. 1000.
     Zgodnie z art. 18 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Trzciela z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 sierpnia 2018 r., ustnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej   . Uwaga powinna zawierać także oświadczenie osoby składającej uwagę dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
 
OGŁOSZENIE
w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w  obrębach Rybojady (dz. nr 2025/10) i Jasieniec (dz. nr 3)
      Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 2, 5, 7 i 23 lit. d, art. 39, ust. 1, pkt 2, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405, 1566 i 1999) w powiązaniu z art. 17 pkt 9 i 11 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zawiadamiam  o możliwości zapoznania się z ww projektem i prognozą  oraz z dokonanymi opiniami i uzgodnieniami w terminach i miejscu powyżej określonym oraz o możliwości składania uwag i wniosków do ww. dokumentu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu w pokoju nr 8 w godz. od 900 do 1500.
       Zgodnie z art. 39  i art. 40  ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Zainteresowani, mogą składać uwagi i wnioski do ww. dokumentu w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres . w terminie do dnia 20 sierpnia 2018 r., bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej  (Dz. U. z 2013 r. poz. 1579). Uwaga i wniosek powinny zawierać oświadczenie osoby składającej dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. u. z 2016 r. poz. 922).
 
      Właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Trzciela.
                         Burmistrz Trzciela
             Jarosław Kaczmarek
                       /-/
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
.
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-06-25 14:13:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-25 14:14:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-07-06 09:54:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
550 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony