ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela kończące postępowanie dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) w miejscowości Trzciel – obręb 1, przewidzianej do realizacji na działkach nr 358/1, 243/13, gmina Trzciel

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-09-05 15:35:00 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Znak: GP.6733.8.2019.JG
 
Zawiadomienie/ Obwieszczenie
Burmistrza Trzciela kończące postępowanie
 
Burmistrz Trzciela, zgodnie z art. 10, art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2096, z późn. zm.) oraz art. 53. ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamia, że kończy postępowanie administracyjne, prowadzone na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wlkp., ul. Żeglarska 16, 66-400 Gorzów Wlkp. w imieniu i na rzecz której działa Pan Mateusz Brzeski-Serwis Blue Box Sp. z o.o., Krzywopłoty 41, 78-230 Karlino, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
 
budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) w miejscowości Trzciel – obręb 1, przewidzianej do realizacji na działkach nr 358/1, 243/13, gmina Trzciel
 
InwestorPolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wlkp.
ul. Żeglarska 16, 66-400 Gorzów Wlkp.
Pełnomocnik - Mateusz Brzeski-Serwis Blue Box Sp. z o.o., Krzywopłoty 41, 78-230 Karlino
 
Zgromadzone zostały wszystkie dowody w sprawie i na podstawie art.10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) strony mogą zapoznać się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, z postanowieniami i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 5 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Stosownie do art. 73 §. 1 kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Trzciela zawiadamia, że akta sprawy udostępniane są w Urzędzie Miejskim w Trzcielu pokój nr 8 w godzinach pracy urzędu.
 
Burmistrz Trzciela
( - ) Jarosław Kaczmarek
« powrót do poprzedniej strony