ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Starosty Międzyrzeckiego o wydanie decyzji o zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1339F wraz z budową skrzyżowania na drodze krajowej nr 92...

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-11-28 14:21:13 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STAROSTA MIĘDZYRZECKI
UL.PRZEMYSŁOWA 2
66-300 MIĘDZYRZECZ
znak AB.6740.1.1.2019.AAS
Międzyrzecz, dnia 18-11-2019r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1474 zwanej dalej ustawą),
 
zawiadamiam
o wszczętym postępowaniu w sprawie wniosku Pana Marcina Dobek działającego w imieniu ina rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu z siedzibą Skoki 21, 66-300 Międzyrzecz, oraz decyzji Wojewody Lubuskiego decyzją znak IB-V.7821.9.2019.KZaj z dnia 23-10-2019r. uchylającej w całości decyzję Nr 1.20149 z dnia 12-07-2019r. Starosty Międzyrzeckiego i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji, o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1339F wraz z budową skrzyżowania na drodze krajowej nr 92 na zadaniu : "Przebudowa DP nr 1339F na odcinku od węzła A2 do planowanej obwodnicy i budowa obwodnicy miasta Trzciel, budowa skrzyżowania", obręb ewidencyjny Jasieniec, Świdwowiec, jednostka ewidencyjna Trzciel,
 
Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej :
 
W wykazie zastosowano następujące oznaczenia:-przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi;-w nawiasie podano nr działek powstałych po podziale;-pogrubionym drukiem oznaczono działki niezbędne do realizacji inwestycji,
 
I. Objęte projektowanymi liniami rozgraniczającymiteren :
A) drogi powiatowej nr 1339F:
-gmina/jednostka ewidencyjna Trzciel, obręb ewidencyjny 0008 Jasieniec, działki o nr : 444/12 (444/13, 444/14,444/15,444/16, 444/17), 463/7 (463/11,463/12), 463/4 (463/8, 463/9,463/10),462, 458 (458/1,458/2), 456/3 (456/4, 456/5), 466 (466/1, 466/2), 467 (467/1, 467/2), 468 (468/1, 468/2), 469 (469/1,469/2), 460 (460/1,460/2), 461 (461/1,461/2), 459/2 (459/5,459/6), 459/3 (459/7, 459/8), 459/4 (459/9,459/10), 457 (457/1, 457/2), 446/5 (446/7, 446/8), 568 (568/1, 568/2), 569 (569/1, 569/2), 493 (493/1, 493/2), 567 (567/1,567/2, 567/3), 566 (566/1,566/2, 566/3), 565 (565/1, 565/2), 561 (561/1,561/2),562/3, 564/1 (564/3, 564/4), 564/2 (564/5, 564/6), 551 (551/1,551/2), 563/1 (563/2,563/3), 556 (556/1,556/2), 553/1 (553/2,553/3), 550/2 (550/3,550/4,550/5), 549 (549/1, 549/2),548,547 (547/1,547/2), 545/1 (545/2, 545/3), 577/1 (577/2,577/3, 577/4), 578/4 (578/5,578/6,578/7), 579/1 (579/2, 579/3), 541 (541/1, 541/2, 541/3), 540/2 (540/3, 540/4), 595 (595/1,595/2,595/3), 686 (686/1,686/2), 687/4 (687/5,687/6,687/7), 689/1 (689/2, 689/3), 684 (684/1,684/2,684/3), 685 (685/1, 685/2,685/3, 685/4), 637/1 (637/2,637/3),638, 683 (683/1, 683/2), 664 (664/1, 664/2,664/3), 650/3 (650/4,650/5), 662 (662/1,662/2), 663 (663/1, 663/2), 665 (665/1,665/2), 666 (666/1, 666/2), 667/2 (667/4, 667/5), 670 (670/1, 670/2), 890/4 (890/5, 890/6), 891 (891/1,891/2), 905 (905/1, 905/2), 910/1 (910/2,910/3),
 
B) drogi krajowej nr 92:
-gmina/jednostka ewidencyjna Trzciel, obręb ewidencyjny 0004 Świdwowiec, działki o nr :165, 166 (166/1,166/2, 166/3), 160/3 (160/6,160/7), 160/2 (160/4,160/5), 211 (211/1,211/2),186/1, 203 (203/1, 203/2), 200 (200/1, 200/2), 426/1, 426/3 (426/6, 426/7), 438 (438/1, 438/2), 439 (439/1, 439/2), 441/3 (441/4, 441/5), 441/2 (441/6, 441/7), 441/9 (441/10,441/11, 441/12, 441/13), 443 (443/1,443/2, 443/3, 443/4), 444/12 (444/13,444/14, 444/15,444/16, 444/17),
 
C) drogi powiatowej nr 1358F:
-gmina/jednostka ewidencyjna Trzciel, obręb ewidencyjny 0004 Świdwowiec, działki o nr : 166 (166/1, 166/2,166/3),
-gmina/jednostka ewidencyjna Trzciel, obręb ewidencyjny 0008 Jasieniec działki o nr : 426/3 (426/6,426/7),426/5
 
II. Postępowaniem w sprawie wydania decyzji objęte są również nieruchomości, lub ich części niezbędne w celu przejścia przez tereny wód płynących:
-gmina/jednostka ewidencyjna Trzciel, obręb ewidencyjny 0008 Jasieniec, działki o nr : 445, 444/11, 442/1, 441/8, 464/1, 463/6, 426/4,
-gmina/jednostka ewidencyjna Trzciel, obręb ewidencyjny 0004 Świdwowiec, działki o nr : 21, 210/1,
 
 
III. Postępowaniem w sprawie wydania decyzji objęte są również nieruchomości, lub ich części na których zostanie przeprowadzona budowa sieci uzbrojenia terenu poza projektowanym pasem drogowym, i w przypadku którychnienastępuje zmiana właściciela :
-gmina/jednostka ewidencyjna Trzciel, obręb ewidencyjny 0008 Jasieniec działki o nr : 463/5, 426/5,
 
IV. Postępowaniem w sprawie wydania decyzji objęte są również nieruchomości, lub ich części na których zostanie przeprowadzona przebudowa istniejących sieci uzbrojenia terenu poza projektowanym pasem drogowym,
-gmina/jednostka ewidencyjna Trzciel, obręb ewidencyjny 0004 Świdowiec, działki o nr : 160/2 (160/5),
-gmina/jednostka ewidencyjna Trzciel, obręb ewidencyjny 0008 Jasieniec działki o nr : 662 (662/2), 663 (663/2),910/1 (910/3), 890/4 (890/5),
 
V. Postępowaniem w sprawie wydania decyzji objęte są również nieruchomości, lub ich części na których zostanie przeprowadzona przebudowa istniejących urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych poza projektowanym pasem drogowym :
-gmina/jednostka ewidencyjna Trzciel, obręb ewidencyjny 0008 Jasieniec działki o nr : 443 (443/1,443/4), 441/9 (441/10, 441/13), 444/12 (444/13, 444/17), 460 (460/2), 461 (461/2), 458 (458/2), 567 (567/3), 541 (541/3), 595 (595/3), 664 (664/2), 910/1 (910/3),
 
VI. Postępowaniem w sprawie wydania decyzji objęte są również nieruchomości, lub ich części na których zostanie przeprowadzona budowa zjazdów (poza liniami rozgraniczającymi dróg), i w przypadku którychnienastępuje zmiana właściciela:
-gmina/jednostka ewidencyjna Trzciel, obręb ewidencyjny 0008 Jasieniec, działki o nr : 441/3 (441/5), 441/2 (441/7), 441/9 (441/10), 444/12 (444/17), 457 (457/2), 567 (567/3), 566 (566/3), 564/2 (564/6), 670 (670/2), 556 (556/2), 684 (684/3),
 
VII. Postępowaniem w sprawie wydania decyzji objęte są również nieruchomości, lub ich części na których zostanie przeprowadzona rozbudowa innych dróg publicznych poza projektowanym pasem drogowym,
A)drogi krajowej nr 92 :
-gmina/jednostka ewidencyjna Trzciel, obręb ewidencyjny 0004 Świdowiec, działki o nr : 165, 186/1,160/3 (160/6), 160/2 (160/4), 203 (203/1), 200 (200/1), 211 (211/1), 166 (166/2),
-gmina/jednostka ewidencyjna Trzciel, obręb ewidencyjny 0008 Jasieniec działki o nr : 426/1, 426/3 (426/6), 441/9 (441/11, 441/12), 443 (443/2, 443/3), 444/12 (444/14, 444/16), 438(438/1), 439 (439/1), 441/3 (441/4), 441/2 (441/6),
 
B) drogi powiatowej nr 1339F:
-gmina/jednostka ewidencyjna Trzciel, obręb ewidencyjny 0004 Świdowiec, działki o nr : 166 (166/3),
-gmina/jednostka ewidencyjna Trzciel, obręb ewidencyjny 0008 Jasieniec działki o nr : 426/3 (426/7),
 
Decyzjao zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie zatwierdzać projekt budowlany i podział nieruchomości. Zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy starosta wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości, oraz zawiadamia pozostałe strony w drodze obwieszczeń, w starostwie powiatowym, a także w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych -Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów i w prasie lokalnej. Zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (zwanej k.p.a.), zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w Wydział Architektury i Budownictwa w godzinach pracy urzędu, parter -pokój nr 3-7a (95 742 84 43-46). Ewentualne uwagi w sprawie składać można składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu, (sekretariat, piętro I), ul.Przemysłowa 2. Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 kpa.
 
z up. Starosty Międzyrzeckiego
 
Agnieszka Adamska-Semkło
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
 
/podpisano podpisem elektronicznym/
 
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony