ˆ

Jednostki organizacyjne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zespół Edukacyjny w Trzcielu - Przedszkole

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-18 21:11:47 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Zespół Edukacyjny w Trzcielu - Przedszkole
ul. Kościuszki 21
66 – 320 Trzciel
(095 743-16-23)
 
Karta z historii
     Po II wojnie światowej zaczęto myśleć o przyszłości dzieci, zakładano szkoły, przedszkola i żłobki odbudowując zniszczone gmachy. Pierwsze przedszkole założono w budynku przy ulicy Poznańskiej (obecnie budynek Ośrodka Pomocy Społecznej) a kierowniczką jego została Pani Janina Jaszczuk. Część pracy wykonywały wówczas Siostry Zakonne. Ze względu na dużą ilość dzieci przedszkole przeniesiono do nowego budynku przy ulicy Mickiewicza. Dzięki dużej pomocy ówczesnych organizacji, władz oraz rodziców budynek został zaadaptowany na potrzeby przedszkola. Uroczyste otwarcie przedszkola nastąpiło w grudniu 1950 roku. W tym dniu zorganizowano dla dzieci “Choinkę z upominkami”.
We wrześniu 1952 roku kierowniczką przedszkola została Pani Wolczyńska. Przedszkole było wówczas 9 godzinne. W 1954 roku kierownictwo przedszkola objęła Pani Wanda Engler. W latach prężnie działały Komitety Rodzicielskie organizując dochodowe zabawy i wieczorki aby potem z uzbieranych funduszy zakupić najpotrzebniejsze rzeczy (zabawki, sprzęt, meble). W 1961 roku kierownictwo przedszkola przejmuje Pani Stanisława Niebieszczańska. Do przedszkola uczęszczało wtedy przeszło 80 dzieci. W 1962 roku urządzono dzieciom pierwszą dalszą wycieczkę do Poznania. W 1967 roku przeprowadzono kapitalny remont budynku przedszkola. W tym czasie w przedszkolu pracują Panie – Leokadia Pielesiak, Cecylia Andrzejczak, Antonina Czarnecka, Zofia Świerzko, Genowefa Jadwiżak, Janina Migdałek, Władysława Maćkowiak.
Po przejściu Pani Stanisławy Niebieszczańskiej na rentę od 1 sierpnia 1977 roku stanowisko dyrektora przejmuje mgr Aleksandra Trojanowicz. Kieruje przedszkolem 4 oddziałowym. W tym czasie opiekunem przedszkola jest Zakład Doskonalenia Zawodowego, który pomaga w naprawie sprzętu i urządzaniu placu zabaw dla dzieci.
W sierpniu 1998 roku przedszkole zostaje przeniesione do budynku przy Szkole Podstawowej na ulicę Kościuszki. Tutaj znajdują się przestronne sale zabaw dla dzieci, duża szatnia i stołówka do dyspozycji. Przy dużym zaangażowaniu pracowników i nauczycielek oraz pomocy rodziców przedszkole nabiera blasku poprzez wyposażenie go w częściowo nowe sprzęty i zabawki.
W 1999 roku na emeryturę przechodzi Pani Aleksandra Trojanowicz a na jej miejsce zostaje wyłoniona z konkursu dyrektor Pani Genowefa Fietz. W tym czasie przedszkole organizuje wiele imprez i wycieczek dla dzieci i rodziców. Nauczycielki wraz z rodzicami wystawiają bajki i przedstawienia na różne okazje. Zaczyna się ukazywać nasze pierwsze pisemko “Przedszkolaczek” redagowane przez wszystkie Panie nauczycielki.
We wrześniu 2003 roku stanowisko dyrektora obejmuje wyłoniona z konkursu mgr Luiza Łotecka – Łodyga.
Charakterystyka przedszkola
Przedszkole w Trzcielu jest zlokalizowane na terenie miasta w nowej jego części. Mieści się ono w części budynku po szkole podstawowej. Przedszkole graniczy bezpośrednio z kompleksem parkowym. Budynek przedszkola jest dwukondygnacyjny zaadoptowany na potrzeby placówki przedszkolnej. Na parterze znajduje się stołówka i kuchnia wraz z pomieszczeniami socjalnymi. Na piętrze mieszczą się cztery sale zajęć wyposażone w łazienki. Trzy z nich są duże i przestrzenne. Sala dzieci najmłodszych jest mniejsza. Na końcu korytarza mieści się duża szatnia dla dzieci. Na piętrze znajduje się także gabinet dyrektora, pokój nauczycielski i pomieszczenie socjalne. Przedszkole nie posiada sali gimnastycznej, ale dysponuje dużym terenem zabaw. Jest to teren naturalny pokryty zielenią i sąsiadujący z pięknym starym parkiem. Plac dla dzieci jest wyposażony w kolorowe huśtawki, zjeżdżalnie, altankę i piaskownice. Na placu znajduje się także ogródeczek w którym dzieci hodują wysiane przez siebie warzywa i kwiaty. Na placu przedszkolnym dzieci spędzają wiele czasu gdy tylko na to pozwala pogoda. Nauczycielki prowadzą tam także zajęcia ruchowe, muzyczne a nawet plastyczne.
Nasze Przedszkole działa po to aby:
nasze dzieci
         znalazły możliwość indywidualnego rozwoju
        rozwijały swoją aktywność twórczą
        aby dzieci poznały swoje prawa, ale i obowiązki
        dzięki różnorodnym metodom pracy zdobywały potrzebną wiedzę i umiejętności
        zdobyły umiejętność bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach
rodzice
        darzyli nas zaufaniem i mogli liczyć na wsparcie w wychowaniu dzieci na gruncie uniwersalnego systemu wartości
pracownicy przedszkola
        mieli satysfakcję z wykonywanej pracy
przedszkole
        cieszyło się uznaniem w środowisku.
 
Kadra pedagogiczna i personel wspomagający
W przedszkolu zatrudnionych jest:
            6 wykwalifikowanych nauczycielek,
            1 pomoc nauczycielki,
            1 osoba personelu administracyjnego,
            6 osób stanowiących personel techniczno-obsługowy.
Liczba oddziałów
Nasze przedszkole posiada cztery oddziały, są to:
Oddział dzieci 2,5 – 3 letnich Krasnale pod opieką Pani Lidii Napierały i Pani Janiny Migdałek
Oddział dzieci 4-5 letnich Żuczki pod opieką Pani Anny Król
Dwa oddziały dzieci 6 letnich Pszczółki pod opieką mgr Marleny Piechaczek
Ekoludki pod opieką Pani Genowefy Fietz
Do naszego przedszkola uczęszcza 84 dzieci.
Ramowy rozkład dnia
6 45 – 8 45 Schodzenie się dzieci do grup; zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci;  ćwiczenia wyrównawcze i uzupełniające; gry i zabawy przy stolikach, katecheza.
8 10 – 8 20 Ćwiczenia poranne i zabawy ruchowe grupy młodsze.
8 40 – 8 50 Ćwiczenia poranne i zabawy ruchowe grupy starsze.
8 15 – 8 30 Przygotowanie do śniadania - dzieci 3,4,5 letnie.
8 30 – 9 00 Śniadanie dzieci 3,4,5 letnich.
8 50 – 9 00 Przygotowanie dzieci 6 letnich do śniadania.
9 00 – 9 30 Śniadanie dzieci 6 letnich.
9 00 – 11 00 Zabawy organizowane w grupach inspirowane tematyką i potrzebami dzieci.
11 00 – 11 45 Spacery, wycieczki, zabawy na placu zabaw, zabawy w sali.
11 15 – 11 30 Przygotowanie do obiadu dzieci 3,4,5 letnich.
11 30 – 12 00 Obiad dzieci 3,4,5 letnich.
11 50 – 12 00 Przygotowanie dzieci 6 letnich do obiadu.
12 00 –12 30 Obiad dzieci 6 letnich.
12 00 i 12 30 Słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, odpoczynek po obiedzie.
12 45 – 14 15 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy konstrukcyjne i wg zainteresowań - w sali przy złych warunkach atmosferycznych.
14 15 – 14 30 Podwieczorek.
14 30 – 15 15 Rozchodzenie się dzieci.
 
Organy przedszkola i osoby sprawujące w nich funkcje
        Rada Pedagogiczna w składzie:
        dyrektor: mgr Luiza Łotecka – Łodyga,
        nauczyciele: mgr Marlena Piechaczek, Lidia Napierała, Genowefa Fietz, Janina Migdałek, Anna Król.
        Rada Rodziców w składzie:
        przewodnicząca: Justyna Rutkowska
        sekretarz: Beata Kudlak
        skarbnik: Lucyna Borkiewicz
 
« powrót do poprzedniej strony