ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Informacje nieudostępnione w BIP

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacje nieudostępnione w BIP

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja publiczna, która nie została udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, zgodnie z art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej jest udostępniana na wniosek.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać:
na adres e-mail:

pocztą na adres:
Urząd Miejski w Trzcielu
ul. Poznańska 22
66-320 Trzciel

za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miejskiego w Trzcielu na platformie ePUAP (wymagane jest posiadanie profilu na platformie e-PUAP: https://epuap.gov.pl).

Terminy
Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje nie później niż 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia oraz o przewidywanym terminie udzielenia informacji, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Ograniczenia dostępu do informacji publicznej
Nie w każdym przypadku informacja publiczna może być udostępniona w pełnym zakresie. Art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej przewiduje ograniczenie prawa do informacji publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (np. państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna, lekarska), a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Dostęp do informacji ograniczają również przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Odmowa udostępnienia wskazanej informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie.
Odmowa udostępnienia następuje także w odniesieniu do informacji publicznej przetworzonej, o ile jej udostępnienie nie jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.

Dodatkowe koszty udostępnienia informacji publicznej
Informacja publiczna udostępniana jest bezpłatnie. W przypadku jednak, gdy Urząd Miejski ma ponieść dodatkowe koszty, związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej, może zostać pobrana od wnioskodawcy opłata w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Dodatkowe koszty mogą być związane np. z: wykorzystaniem materiałów biurowych, nośników elektronicznych do zapisania danych lub wykonaniem tłumaczenia.
Wówczas wnioskodawca zostanie powiadomiony o wysokości opłaty. Jeśli w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia wnioskodawca nie dokona zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo nie wycofa wniosku, informacja zostanie udostępniona zgodnie z wnioskiem i nastąpi pobranie opłaty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Cichowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Cichowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-18 21:19:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-18 21:20:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-04-19 09:15:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3510 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »