ˆ

Ewidencja Ludności

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-19 00:30:47 przez Zasilenie Danymi

Akapit nr 1 - brak tytułu

WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
 
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
Referat Organizacyjno - Administracyjny
Złożenie i Odbiór dokumentów: Parter, Pokój nr 4
Tel. (95) 7431405, e-mail:
Godziny obsługi interesantów: poniedziałek-piątek 7:30-15:30
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

OPŁATY
Brak
 
TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego wnosi się do Wojewody Lubuskiego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem Burmistrza Trzciela w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
1) Wniosek o wydanie dowodu osobistego - może zostać wygenerowany przez pracownika, który dokonuje czynności wydania dowodu osobistego.
 
2)    Załączniki:
- Jedna kolorowa fotografia (taka jak do paszportu) o wymiarach 35x45mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami,  z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami (fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku)
 
3) Do wglądu:   
-Dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport
 
INNE INFORMACJE:
1. Powody ubiegania się o dowód osobisty:
- pierwszy dowód,
- zmiana danych zawartych w dowodzie,
- upływ terminu ważności,
- utrata dowodu,
- zmiana wizerunku twarzy,
- uszkodzenie dowodu,
- inny.
 
2.  Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego z wyjątkiem:
- osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny,
- osoby ubezwłasnowolnione całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu których wniosek składa jeden z rodziców,
- osoby ubezwłasnowolnione całkowicie niepozostającej pod władza rodzicielską, w imieniu których wniosek składa opiekun prawny,
- osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.
 
3. Złożenie wniosku w postaci papierowej odbywa się w drodze złożenia w siedzibie organu dowolnej gminy wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez wnioskodawcę formularza albo w drodze podpisania przez wnioskodawcę w siedzibie organu gminy formularza, który został wypełniony przez pracownika tego organu na podstawie podanych przez wnioskodawcę danych oraz danych zawartych w rejestrze PESEL.
 
4. Wniosek może być złożony w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 
5. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492x610 pikseli i  wielkości nie przekraczającej 2,5 MB.

PODSTAWA PRAWNA
- Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz.U.2010.167.1131)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29.01.2015 r. (Dz. U. 2015.212) w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrot.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Cichowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Cichowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-19 00:17:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-19 00:30:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-02-10 12:50:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3438 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony