ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Finanse

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ULGI PODATKOWE

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-19 01:00:03 przez Zasilenie Danymi

Akapit nr 1 - brak tytułu

ULGI PODATKOWE

 
WYMAGANE DOKUMENTY
1.       Wniosek podatnika w zależności od ulgi z jakiej chce skorzystać może dotyczyć:
  • odroczenia terminu płatności podatku bądź zaległości podatkowej
  • rozłożenia na raty podatku bądź zaległości podatkowej
  • umorzenia zaległości podatkowej
2.      Załączniki:
     W przypadku umorzenia zaległości podatkowej:
  • Osoby fizyczne wypełniony formularz oświadczenia o stanie majątkowym i finansowym (formularz do pobrania) w sytuacji kiedy wnioskowana zaległość przekracza 100zł.
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą wypełniony formularz oświadczenia o stanie majątkowym i finansowym (formularz do pobrania) w sytuacji kiedy wnioskowana zaległość przekracza 100 zł. Dodatkowo kserokopię zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis bądź oświadczenie o nieuzyskaniu takiej pomocy w okresie roku bieżącego i 2 poprzednich lat oraz formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ( formularz do pobrania ).
  • osoby prawne dodatkowo przedkładają dokumenty finansowe: sprawozdanie finansowe, bilans za ostatni okres sprawozdawczy, specyfikację wymagalnych zobowiązań i należności, kopie deklaracji podatkowych, kopie ewentualnych decyzji o spłacie zobowiązań publiczno-prawnych ( US, ZUS ), kopie ewentualnych umów o spłacie zaciągniętego kredytu bankowego, inne ( na żądanie organu podatkowego w trakcie postępowania podatkowego ). 
W przypadku odroczenia terminu płatności podatku bądź zaległości podatkowej oraz rozłożenia na raty podatku bądź zaległości podatkowej
  • Kserokopię zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis bądź oświadczenie o nieuzyskaniu takiej pomocy w okresie roku bieżącego i 2 poprzednich lat. Dodatkowo formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ( formularz do pobrania ).
 
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
 
Urząd Miejski w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
Referat Budżetu i Finansów
Złożenie dokumentów: Parter, pokój nr 2
Odbiór dokumentów: Piętro I, pokój nr 20, lub wysyłka pocztą - listem poleconym za dowodem doręczenia
Godziny obsługi interesantów: poniedziałek-piątek 7:30-15:30
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 60 dni od dnia złożenia wniosku
 
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie decyzji w żądanej sprawie lub decyzja odmowna.
 
OPŁATY
Nie dotyczy
 
TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, za pośrednictwem organu który wydał decyzję.
 
DODATKOWE INFORMACJE
1. W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę,     
     podając  przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy – zgodnie z art.
     140 Ordynacja podatkowa.
2.  Złożony wniosek musi posiadać uzasadnienie żądania petenta.
     Dołączone  załączniki muszą potwierdzać zawarte we wniosku uzasadnienie.
3. W przypadku braku wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia
     i złożenia  w organie podatkowym.
 
Osoba do kontaktu: Katarzyna Papros: Tel. 95 7431411
 
PODSTAWA PRAWNA
Art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jedn. z 2017 r. Dz.U. poz. 201 ), ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz.U. z 2007 Nr 59 poz. 404 z późn.zm. ).

 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Cichowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Cichowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-19 00:54:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-19 01:00:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-02-15 09:28:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2033 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony