ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Oświata

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UZYSKANIE DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-19 01:05:49 przez Zasilenie Danymi

Akapit nr 1 - brak tytułu

UZYSKANIE DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

WYMAGANE DOKUMENTY
   
Druk wniosku dostępny jest:
w Urzędzie Miejskim w Trzcielu (I piętro) Referat Oświaty
na stronie internetowej Gminy Trzciel www.bip.trzciel.pl wniosek ( karty usług publicznych – oświata)
Do wniosku należy załączyć:
 - Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianego pracownika,
 - Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 - Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia, potwierdzającą ukończenie przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy
i zdania egzaminu,
-  Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię świadectwa pracy młodocianego pracownika
 
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
Referat Oświaty
Złożenie i Odbiór dokumentów: I piętro lub sekretariat
Tel. (95) 7431409, e-mail:    
Godziny obsługi interesantów: poniedziałek - piątek 7:30-15:30
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Pobierz i wypełnij odpowiedni wniosek.
Dołącz do wniosku wymagane załączniki.
Złóż wniosek .
Poczekaj na załatwienie sprawy. Pracownik poinformuje Cię o możliwości odebrania decyzji (decyzję można odebrać osobiście lub na życzenie interesanta przesyłana jest listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).
 
OPŁATY
Brak
 
TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od dnia doręczenia, za pośrednictwem Burmistrza Trzciela.
 
DODATKOWE INFORMACJE
Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.
Dofinansowaniem objęte jest kształcenie młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Trzciel.
Wypłata dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników następuje po przekazaniu środków finansowych z budżetu państwa.

PODSTAWA PRAWNA
Na podstawie art. 122ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U.2023.900.ze zm.  i   § 2 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz.U. 2018 .2010) Art. 104 i art. 107 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2023.775)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Cichowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Cichowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-19 01:05:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-19 01:05:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-10-19 13:10:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2407 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony