ˆ

Urząd Stanu Cywilnego

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

WYDAWANIE ODPISÓW AKTÓW STANU CYWILNEGO I INNYCH DOKUMENTÓW Z REJESTRU STANU CYWILNEGO

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-19 01:33:38 przez Zasilenie Danymi

Akapit nr 1 - brak tytułu

WYDAWANIE ODPISÓW AKTÓW STANU CYWILNEGO I INNYCH DOKUMENTÓW Z REJESTRU STANU CYWILNEGO
 
Dokumenty i opłaty skarbowe wydawane z rejestru stanu cywilnego na wniosek składany do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego:
1) odpisy aktów stanu cywilnego:
-odpis zupełny -33 zł
-odpis skrócony -22 zł
-odpis wielojęzyczny –22 zł
 
2) zaświadczenie o zamieszczonych lub nie zamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby (termin ważności-6 miesięcy od daty sporządzenia) -24 zł
 
3) zaświadczenie o stanie cywilnym jest dokumentem o uniwersalnym charakterze zawierającym poza danymi osobowymi wnioskodawcy także oznaczenie jego stanu cywilnego jako sytuacji w odniesieniu do małżeństwa jest wydawane wyłącznie osobie, której dotyczy (termin ważności - 6 miesięcy od daty sporządzenia) - 38 zł
 
4) odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe
 
5) odpis zupełny aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości.
 
Podmioty uprawnione do uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego i zaświadczenia o zamieszczonych lub nie zamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby:
- osoba, której akt dotyczy,
- jej małżonek, wstępny (np. rodzic), zstępny (np. dziecko, wnuk), rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy (np. rodzic), opiekun
- osoba, która wykaże w tym interes prawny
- sąd
- prokurator
- organizacja społeczna, o ile jest to zgodne z jej celami statutowymi i przemawia za tym interes społeczny
- organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.
 
Zgodnie z art. 32 kpa w postępowaniu, jakim jest wydanie odpisu aktu stanu cywilnego może występować pełnomocnik, który zobowiązany jest złożyć do akt sprawy oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa.
Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł, chyba że istnieje podstawa do zwolnienia dokumentu z opłaty skarbowej tj. jeśli pełnomocnictwa udzielono małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub w sprawie, w której wnioskowany odpis nie podlega opłacie skarbowej.
 
Opłaty skarbowe za wydanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego Trzcielu GBS Międzyrzecz o/ Trzciel
Nr konta: 45 8367 0000 0060 0255 6000 0001
gotówkowej w kasie Urzędu Miejskiego.

Termin i sposób załatwienia
Jeżeli w Rejestrze Stanu Cywilnego jest zamieszczony akt stanu cywilnego, w oparciu o który może zostać sporządzony i wydany wnioskowany dokument (np. odpis danego aktu stanu cywilnego, zaświadczenie o stanie cywilnym) wówczas wnioskodawca otrzyma go niezwłocznie.
Natomiast, jeżeli takiego aktu stanu cywilnego nie będzie w Rejestrze Stanu Cywilnego (rejestr od 1marca 2015 r. będzie sukcesywnie napełniany), wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia zostanie zrealizowane w następujących terminach:
- w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku – jeżeli wniosek złożony zostanie do kierownika urzędu stanu cywilnego przechowującego księgę, w której znajduje się akt
- w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku – jeżeli wniosek złożony zostanie do kierownika urzędu stanu cywilnego nie przechowującego księgi, w której znajduje się akt.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Trzcielu,
ul. Poznańska 22, pok. Nr 12
tel.: 95 7431 408
 
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 Nr 1741ze zmianami),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 ze zmianami),
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., Nr 261ze zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r
. Nr 208, poz. 1375),
- Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 08 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 roku Nr 166 poz. 1735).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Cichowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Cichowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-19 01:29:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-19 01:33:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-16 12:39:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3245 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony