ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1001
Data podjęcia
2015-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2015 rok
Nr aktu prawnego
38/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 1002
Data podjęcia
2015-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2015 – 2024.
Nr aktu prawnego
37/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 1003
Data podjęcia
2015-03-09
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Nr aktu prawnego
35/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 1004
Data podjęcia
2015-02-27
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2014 rok
Nr aktu prawnego
34/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 1005
Data podjęcia
2015-02-26
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza
Nr aktu prawnego
33/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 1006
Data podjęcia
2015-02-27
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej
Nr aktu prawnego
32/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 1007
Data podjęcia
2015-02-27
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Trzciel w 2015 roku
Nr aktu prawnego
31/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 1008
Data podjęcia
2015-02-27
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w ramach programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku
Nr aktu prawnego
30/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 1009
Data podjęcia
2015-02-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego pn. Organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży z elementami profilaktyki.
Nr aktu prawnego
29/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 1010
Data podjęcia
2015-02-16
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Trzciel w 2015 roku
Nr aktu prawnego
28/2015
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji