ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2022-10-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej
Nr aktu prawnego
XXXVII/272/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2022-10-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2022 – 2036
Nr aktu prawnego
XXXVI/271/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2022-09-29
Grupa tematyczna
Protokoły z Sesji RM
Tytuł aktu
Protokół Nr 35/2022 z Sesji Rady Miejskiej w Trzciel
Nr aktu prawnego
XXXV/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2022-10-10
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
311/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2022-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2022 rok
Nr aktu prawnego
310/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2022-09-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: przeznaczenia działek do zamiany
Nr aktu prawnego
309/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2022-09-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: przeznaczenia działek do zamiany
Nr aktu prawnego
308/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji:
Nr aktu prawnego
307/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2022-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXVI/270/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2022-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Nr aktu prawnego
XXXVI/269/2022
Status
Uchylony

Nawigacja między stronami listy informacji