ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2023 – 2038
Nr aktu prawnego
XLVIII/382/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2023 rok
Nr aktu prawnego
XLVIII/381/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia niezrealizowanych kwot wydatków budżetu Gminy Trzciel na rok 2023, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Nr aktu prawnego
XLVIII/380/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
Nr aktu prawnego
XLVIII/379/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Trzciel na lata 2024-2031
Nr aktu prawnego
XLVIII/378/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich, wymiar i zakres usług sąsiedzkich oraz sposób rozliczania wykonywania takich usług
Nr aktu prawnego
XLVIII/377/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028
Nr aktu prawnego
XLVIII/376/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 w Gminie Trzciel
Nr aktu prawnego
XLVIII/375/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie realizacji Programu Rozwoju Gier Zespołowych w Gminie Trzciel na lata 2024-2028
Nr aktu prawnego
XLVIII/374/2023
Status
Zmieniony
Lp: 110
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planu pracy na 2024 rok Rady Miejskiej w Trzcielu i komisji stałych
Nr aktu prawnego
XLVIII/373/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji