ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1131
Data podjęcia
2015-01-12
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
sprawie zarządzenia wyborów na funkcje sołtysa w Sołectwie Świdwowiec
Nr aktu prawnego
7/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 1132
Data podjęcia
2015-01-12
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów na funkcje sołtysa w Sołectwie Sierczynek
Nr aktu prawnego
6/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 1133
Data podjęcia
2015-01-12
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów na funkcje sołtysa w Solectwie Siercz
Nr aktu prawnego
5/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 1134
Data podjęcia
2016-01-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzciel do roku 2020
Nr aktu prawnego
XIV/104/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1135
Data podjęcia
2016-01-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2016.
Nr aktu prawnego
XIV/103/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1136
Data podjęcia
2016-01-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: podjęcia współpracy partnerskiej z Gminą Brójce
Nr aktu prawnego
XIV/102/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1137
Data podjęcia
2016-01-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia woli współfinansowania z Powiatem Międzyrzeckim realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach powiatowych na terenie Gminy Trzciel
Nr aktu prawnego
XIV/101/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1138
Data podjęcia
2016-01-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  
Nr aktu prawnego
XIV/100/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1139
Data podjęcia
2016-01-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Trzciela
Nr aktu prawnego
XIV/99/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1140
Data podjęcia
2016-01-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Trzcielu na 2016 rok
Nr aktu prawnego
XIV/98/2016
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji