ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 111
Data podjęcia
2022-03-03
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu do realizacji programu Ministra Rodzin i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022
Nr aktu prawnego
266/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2022-03-03
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji: „Przebudowa ul. Lipowej – droga nr 103808F oraz przebudowa ul. Łąkowej – droga nr 103809F w miejscowości Trzciel.”
Nr aktu prawnego
265/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2022-03-03
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie dokumentów niezbędnych do zatwierdzenia organizacji nowego roku szkolnego
Nr aktu prawnego
264/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2022 rok
Nr aktu prawnego
263/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Trzciel na lata 2022-2030
Nr aktu prawnego
XXX/228/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2022 – 2036
Nr aktu prawnego
XXX/227/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXX/226/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/186/2021 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zmienionej Uchwałą nr XXIX/215/2021 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/186/2021 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Nr aktu prawnego
XXX/225/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/204/2021 z dnia 18 listopada 2021 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór, zmienionej Uchwałą nr XXIX/214/2021 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/204/2021 z dnia 18 listopada 2021 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór.
Nr aktu prawnego
XXX/224/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP
Nr aktu prawnego
XXX/223/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji