ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 111
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Nr aktu prawnego
XLIV/349/2023
Status
Nieobowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2023 – 2038
Nr aktu prawnego
XLIV/348/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2023 rok
Nr aktu prawnego
XLIV/347/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/332/2023 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brójcach
Nr aktu prawnego
XLIV/346/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel - w części obrębu Jasieniec.
Nr aktu prawnego
XLIV/345/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
Nr aktu prawnego
XLIV/344/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Trzciel za 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLIV/343/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzciel za 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLIV/342/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Trzciela
Nr aktu prawnego
XLIV/341/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2023-06-26
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Nr aktu prawnego
397/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji