ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1191
Data podjęcia
2018-01-03
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie : powołania niestałej komisji do przeprowadzania przetargów i negocjacji na sprzedaż, wydzierżawianie, najem lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych w 2018 roku.
Nr aktu prawnego
278/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 1192
Data podjęcia
2017-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXI/229/06 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 9 lutego 2006 roku – Akt utworzenia samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Trzcielu
Nr aktu prawnego
XXXVI/279/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1193
Data podjęcia
2017-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzciel na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzciel”
Nr aktu prawnego
XXXVI/278/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1194
Data podjęcia
2017-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów oraz członków rad sołeckich
Nr aktu prawnego
XXXVI/277/2017
Status
Uchylony
Lp: 1195
Data podjęcia
2017-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Trzciel
Nr aktu prawnego
XXXVI/276/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1196
Data podjęcia
2017-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia niezrealizowanych kwot wydatków budżetu Gminy Trzciel na rok 2017, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Nr aktu prawnego
XXXVI/275/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1197
Data podjęcia
2017-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2017 – 2026
Nr aktu prawnego
XXXVI/274/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1198
Data podjęcia
2017-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2017
Nr aktu prawnego
XXXVI/273/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1199
Data podjęcia
2017-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2018 – 2032.
Nr aktu prawnego
XXXVI/272/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1200
Data podjęcia
2017-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2018 rok
Nr aktu prawnego
XXXVI/271/2017
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji