ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1271
Data podjęcia
2016-12-07
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do najmu
Nr aktu prawnego
183/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1272
Data podjęcia
2016-11-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2016 rok
Nr aktu prawnego
182/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1273
Data podjęcia
2016-11-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Trzciel i jej jednostkach budżetowych
Nr aktu prawnego
181/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1274
Data podjęcia
2016-11-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
180/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1275
Data podjęcia
2016-12-01
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Zbąszyńska Dolina Obry”.
Nr aktu prawnego
XXIII/159/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1276
Data podjęcia
2016-12-01
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Trzciela
Nr aktu prawnego
XXIII/158/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1277
Data podjęcia
2016-12-01
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku
Nr aktu prawnego
XXIII/157/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1278
Data podjęcia
2016-12-01
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Jasieniec
Nr aktu prawnego
XXIII/156/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1279
Data podjęcia
2016-12-01
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nie naruszania ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel przez ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Jasieniec
Nr aktu prawnego
XXIII/155/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1280
Data podjęcia
2016-11-10
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: umorzenia wierzytelności pieniężnych
Nr aktu prawnego
179/2016
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji