ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1371
Data podjęcia
2016-06-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Przedsiębiorstwa Ochrony Środowiska "MRÓWKA" Sp. z o.o.
Nr aktu prawnego
142/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1372
Data podjęcia
2016-06-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie sposobu podziału zysku netto za 2015 r. oraz pokrycie straty z lat ubiegłych Przedsiębiorstwa Ochrony Środowiska "MRÓWKA" Sp. z o.o.
Nr aktu prawnego
141/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1373
Data podjęcia
2016-06-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysku i strat,udzielenia absolutorium Zarządowi Przedsiębiorstwa Ochrony Środowiska "MRÓWKA" Sp. z o.o.
Nr aktu prawnego
140/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1374
Data podjęcia
2016-06-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim”
Nr aktu prawnego
XVIII/125/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1375
Data podjęcia
2016-06-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2016 – 2024.
Nr aktu prawnego
XVIII/124/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1376
Data podjęcia
2016-06-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2016.
Nr aktu prawnego
XVIII/123/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1377
Data podjęcia
2016-06-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Nr aktu prawnego
XVIII/122/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1378
Data podjęcia
2016-06-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Trzciel za rok 2015
Nr aktu prawnego
XVIII/121/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1379
Data podjęcia
2016-06-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzciel za rok 2015
Nr aktu prawnego
XVIII/120/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1380
Data podjęcia
2016-06-01
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
W sprawie: nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Trzciel”
Nr aktu prawnego
139/2016
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji