ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XVI/114/2016Drukuj informacjęAkt prawny: XVI/114/2016

Szczegóły informacji

XVI/114/2016

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XVI

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2016-04-28

Data podjęcia/podpisania: 2016-04-28

Tytuł aktu:

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 maca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016.446 j.t.) oraz art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016.239 j.t., zm. Dz.U. 2016.395), Rada Miejska w Trzcielu uchwala, co następuje:

Treść:

§1. Zatwierdza się sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony