ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XIX/132/2016Drukuj informacjęAkt prawny: XIX/132/2016

Szczegóły informacji

XIX/132/2016

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XIX

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2016-07-14

Data podjęcia/podpisania: 2016-07-14

Tytuł aktu:

w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie:

Na podstawie art. 6n ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz. 250) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz. 446 ) Rada Miejska  w Trzcielu uchwala co następuje:

Treść:

§1 Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Trzciel, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w §1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do Burmistrza Trzciela, w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250):
  1. 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
  2. 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać w Urzędzie Miejskim w Trzcielu osobiście, przesyłać pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając deklarację w postaci pliku PDF na adres: urzad@trzciel.pl, podpisanym bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, bądź za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePuap podpisaną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXII/167/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 października 2012 roku w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

§ 5.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
.
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-07-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-07-15 11:42:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-07-15 11:46:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-07-15 12:15:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1485 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony