ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2020-09-24
Grupa tematyczna
Protokoły z Sesji RM
Tytuł aktu
Protokół Nr 15/2020 z Sesji Rady Miejskiej w Trzcielu
Nr aktu prawnego
XV/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2020-10-16
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
162/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2020-10-12
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2020 rok
Nr aktu prawnego
161/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2020 rok
Nr aktu prawnego
160/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2020-09-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do najmu
Nr aktu prawnego
158/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2020-09-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do najmu
Nr aktu prawnego
157/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2020-09-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2020 rok
Nr aktu prawnego
156/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2020-09-21
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Trzciel – Etap II.”
Nr aktu prawnego
155/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2020-09-09
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 111/2020 Burmistrza Trzciela z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie kontroli doraźnej.
Nr aktu prawnego
154/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2020-09-09
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 112/2020 Burmistrza Trzciela z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie kontroli doraźnej.
Nr aktu prawnego
153/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji