ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 571
Data podjęcia
2018-03-08
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Trzciel za pomocą innego instrumentu płatniczego
Nr aktu prawnego
XXXVIII/295/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 572
Data podjęcia
2018-03-08
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów oraz członków rad sołeckich
Nr aktu prawnego
XXXVIII/294/2018
Status
Uchylony
Lp: 573
Data podjęcia
2018-03-08
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVI/277/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów oraz członków rad sołeckich
Nr aktu prawnego
XXXVIII/293/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 574
Data podjęcia
2018-03-06
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: kontroli Punktu Przedszkolnego w Lutolu Suchym.
Nr aktu prawnego
293/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 575
Data podjęcia
2018-03-05
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa dróg gminnych ulic: Jagiełły i Jana III Sobieskiego w miejscowości Trzciel.”
Nr aktu prawnego
292/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 576
Data podjęcia
2018-02-27
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa Zespołu Edukacyjnego w Brójcach.”
Nr aktu prawnego
291/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 577
Data podjęcia
2018-02-27
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2018 rok
Nr aktu prawnego
290/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 578
Data podjęcia
2018-02-21
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2018 rok
Nr aktu prawnego
289/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 579
Data podjęcia
2018-02-05
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Nr aktu prawnego
288/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 580
Data podjęcia
2018-01-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2018 rok
Nr aktu prawnego
287/2018
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji