ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 611
Data podjęcia
2017-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Jasieniec, gmina Trzciel.
Nr aktu prawnego
XXVII/202/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 612
Data podjęcia
2017-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jasieniec nie narusza ustaleń Studium
Nr aktu prawnego
XXVII/201/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 613
Data podjęcia
2017-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Stary Dwór.
Nr aktu prawnego
XXVII/200/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 614
Data podjęcia
2017-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Stary Dwór nie narusza ustaleń Studium
Nr aktu prawnego
XXVII/199/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 615
Data podjęcia
2017-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla terenu położonego w obrębie Jasieniec
Nr aktu prawnego
XXVII/198/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 616
Data podjęcia
2017-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzciel do roku 2020, z perspektywą do 2030
Nr aktu prawnego
XXVII/197/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 617
Data podjęcia
2017-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie Gminy Trzciel.
Nr aktu prawnego
XXVII/196/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 618
Data podjęcia
2017-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Trzciel
Nr aktu prawnego
XXVII/195/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 619
Data podjęcia
2017-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia kryteriów naboru i odpowiadającej im punktacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których gmina Trzciel jest organem prowadzącym, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół
Nr aktu prawnego
XXVII/194/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 620
Data podjęcia
2017-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Nr aktu prawnego
XXVII/193/2017
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji