ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 631
Data podjęcia
2017-11-13
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia Regulaminu ładu i porządku domowego w pomieszczeniach należących do Gminy Trzciel
Nr aktu prawnego
264/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 632
Data podjęcia
2017-11-06
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: kontroli
Nr aktu prawnego
263/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 633
Data podjęcia
2017-11-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Trzcielu.
Nr aktu prawnego
XXXIV/266/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 634
Data podjęcia
2017-11-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
Nr aktu prawnego
XXXIV/265/2017
Status
Zmieniony
Lp: 635
Data podjęcia
2017-11-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku
Nr aktu prawnego
XXXIV/264/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 636
Data podjęcia
2017-11-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: opłat cmentarnych
Nr aktu prawnego
XXXIV/263/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 637
Data podjęcia
2017-11-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XXXIV/262/2017
Status
Nieobowiązujący
Lp: 638
Data podjęcia
2017-11-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: określenia stawek podatków lokalnych.
Nr aktu prawnego
XXXIV/261/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 639
Data podjęcia
2017-11-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2017 – 2026.
Nr aktu prawnego
XXXIV/260/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 640
Data podjęcia
2017-11-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2017.
Nr aktu prawnego
XXXIV/259/2017
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji