ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 651
Data podjęcia
2017-03-02
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2017 – 2026.
Nr aktu prawnego
XXVI/190/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 652
Data podjęcia
2017-03-02
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2017.
Nr aktu prawnego
XXVI/189/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 653
Data podjęcia
2017-03-02
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie : wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych na okres powyżej 3 lat
Nr aktu prawnego
XXVI/188/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 654
Data podjęcia
2017-03-02
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzciel na 2017 rok”
Nr aktu prawnego
XXVI/187/2017
Status
Zmieniony
Lp: 655
Data podjęcia
2017-03-02
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Trzciel”.
Nr aktu prawnego
XXVI/186/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 656
Data podjęcia
2017-03-02
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Trzciel
Nr aktu prawnego
XXVI/185/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 657
Data podjęcia
2017-03-02
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Trzciel
Nr aktu prawnego
XXVI/184/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 658
Data podjęcia
2017-02-24
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do najmu.
Nr aktu prawnego
210/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 659
Data podjęcia
2017-02-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Nr aktu prawnego
209/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 660
Data podjęcia
2017-02-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: kontroli placówek oświatowych.
Nr aktu prawnego
208/2017
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji