ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 681
Data podjęcia
2017-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Trzciel w 2017 roku
Nr aktu prawnego
196/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 682
Data podjęcia
2017-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w ramach programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku
Nr aktu prawnego
195/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 683
Data podjęcia
2017-01-13
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Edukacyjnego w Trzcielu
Nr aktu prawnego
194/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 684
Data podjęcia
2017-01-13
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Edukacyjnego w Brójcach
Nr aktu prawnego
193/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 685
Data podjęcia
2017-01-13
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu
Nr aktu prawnego
192/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 686
Data podjęcia
2017-01-12
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Edukacyjnego w Brójcach.”
Nr aktu prawnego
191/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 687
Data podjęcia
2017-01-13
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
190/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 688
Data podjęcia
2016-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
Nr aktu prawnego
XXIV/171/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 689
Data podjęcia
2016-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: opłat cmentarnych
Nr aktu prawnego
XXIV/170/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 690
Data podjęcia
2016-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Trzciel”.
Nr aktu prawnego
XXIV/169/2016
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji