ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: I/13/2018Drukuj informacjęAkt prawny: I/13/2018

Szczegóły informacji

I/13/2018

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: I

Kadencja: 2018-2023

Data wejścia w życie: .

Data podjęcia/podpisania: 2018-11-21

Tytuł aktu:

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Trzciela

Na podstawie:

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018  r. poz. 994 ze zmianami z 2018r. poz.1000, 1349, 1432) oraz art. 8 ust. 2,  art. 36 ust. 1,2,3,4 oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U z 2018 roku poz. 1260, ze zmianami z 2018 roku poz. 1669) w związku z § 3 ust. 1 i §6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 936)  uchwala się co następuje:

Treść:

§ 1. 1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne Burmistrza Trzciela – Pana Jarosława Józefa Kaczmarka w następującej wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie – 4.700 zł
2) dodatek funkcyjny w kwocie – 1.900 zł
3) dodatek specjalny – 40% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego,
4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
2. Burmistrzowi Trzciela przysługują również inne świadczenia określone w przepisach
o wynagradzaniu pracowników samorządowych.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony