ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2023-04-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych na okres powyżej 3 lat
Nr aktu prawnego
XLII/328/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2023-04-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania dla terenu położonego w obrębie Chociszewo, gmina Trzciel
Nr aktu prawnego
XLII/327/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2023-04-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
Nr aktu prawnego
XLII/326/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2023-04-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Trzciel
Nr aktu prawnego
XLII/325/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2023-03-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2023 – 2038
Nr aktu prawnego
XLI/324/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2023-04-27
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Nr aktu prawnego
378/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2023-04-21
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego pn. Organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży z elementami profilaktyki.
Nr aktu prawnego
377/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2023-04-21
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2023 rok
Nr aktu prawnego
376/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2023-04-10
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Trzciel – Etap III.”
Nr aktu prawnego
375/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2023-04-11
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: dokumentów niezbędnych do zatwierdzenia organizacji nowego roku szkolnego.
Nr aktu prawnego
374/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji