ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1339F na odcinku od węzła A-2 do planowanej obwodnicy, budowę obwodnicy miasta Trzciel i budowę skrzyżowania obwodnicy z drogą krajową nr 92
Nr aktu prawnego
XXXI/235/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu na przebudowę i budowę chodników na drogach powiatowych na terenie gminy Trzciel
Nr aktu prawnego
XXXI/234/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
Nr aktu prawnego
XXXI/233/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzciel na 2022 rok”
Nr aktu prawnego
XXXI/232/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
Nr aktu prawnego
XXXI/231/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku
Nr aktu prawnego
XXXI/230/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2022-03-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Trzciel na lata 2022-2023.
Nr aktu prawnego
XXXI/229/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Protokoły z Sesji RM
Tytuł aktu
Protokół Nr 29/2021 z Sesji Rady Miejskiej w Trzcielu
Nr aktu prawnego
XXIX/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2022-03-15
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2022 rok
Nr aktu prawnego
269/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2022-03-14
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy
Nr aktu prawnego
268/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji