ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2020-03-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Nr aktu prawnego
XIII/109/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2020-03-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
Nr aktu prawnego
XIII/108/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2020-03-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzciel
Nr aktu prawnego
XIII/107/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2020-03-12
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
W sprawie : powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego.
Nr aktu prawnego
123/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2020-03-12
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Trzciel w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny oraz pozostałych dokumenów planowania obronnego jednostek organizacyjnych Gminy
Nr aktu prawnego
122/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2020-03-11
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2020 rok
Nr aktu prawnego
121/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2020-03-06
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu
Nr aktu prawnego
120/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2020-03-06
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 181/2016 Burmistrza Trzciela z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie: scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Trzciel i jej jednostkach budżetowych
Nr aktu prawnego
119/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2020-03-06
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
W sprawie : nadania odznaki honorowej „Za zasługi dla Miasta i Gminy Trzciel”
Nr aktu prawnego
118/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2020-03-05
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: działań profilaktycznych przed koronawirusem w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Trzciel
Nr aktu prawnego
117/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji