ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2020-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia Uchwały nr XIV/119/2020 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego na dofinansowanie zakupu lampy do Tomografu Komputerowego, z przeznaczeniem dla Szpitala Międzyrzeckiego
Nr aktu prawnego
XVIII/144/2020
Status
Uchylony
Lp: 72
Data podjęcia
2020-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2020 – 2035
Nr aktu prawnego
XVIII/143/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2020-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XVIII/142/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2020-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Nr aktu prawnego
XVIII/141/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2020-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XVIII/140/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2020-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: określenia stawek podatków lokalnych.
Nr aktu prawnego
XVIII/139/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2020-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku
Nr aktu prawnego
XVIII/138/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2020-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2020 – 2035
Nr aktu prawnego
XVII/137/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2020-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XVII/136/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2020-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XVIII/148/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.
Nr aktu prawnego
XVII/135/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji