ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2022-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/235/2022 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1339F na odcinku od węzła A-2 do planowanej obwodnicy, budowę obwodnicy miasta Trzciel i budowę skrzyżowania obwodnicy z drogą krajową nr 92
Nr aktu prawnego
XXXVI/268/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2022-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Trzciel w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin CZG-12
Nr aktu prawnego
XXXVI/267/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2022-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla pedagogów, psychologów i logopedów – pedagogów oraz nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin
Nr aktu prawnego
XXXVI/266/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2022-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzciel do roku 2028
Nr aktu prawnego
XXXVI/265/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2022-07-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2022 – 2036
Nr aktu prawnego
XXXV/264/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2022-07-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXV/263/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2022-07-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany „Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Trzciel na lata 2016-2023.”
Nr aktu prawnego
XXXV/262/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2022-07-28
Grupa tematyczna
Protokoły z Sesji RM
Tytuł aktu
Protokół Nr 34/2022 z Sesji Rady Miejskiej w Trzciel
Nr aktu prawnego
XXXIV/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2022-09-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2022 rok
Nr aktu prawnego
306/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2022-09-21
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie : zmian w zarządzeniu Burmistrza z dnia 5 sierpnia 2022 w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych
Nr aktu prawnego
305/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji