ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: VI/52/2019Drukuj informacjęAkt prawny: VI/52/2019

Szczegóły informacji

VI/52/2019

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: VI

Kadencja: 2018-2023

Data wejścia w życie: .

Data podjęcia/podpisania: 2019-05-23

Tytuł aktu:

w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutolu Suchym

Na podstawie:

                  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 620 z późn.zm.) oraz art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) Rada Miejska w Trzcielu uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Trzciel na 2019 rok dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutolu Suchym z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu umundurowania wyjściowego oraz ubrania koszarowego w wysokości 1.240,00 zł.
§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji, jej przeznaczenie, tryb kontroli i zasady rozliczenia  określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Trzciel a Zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutolu Suchym.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony