ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: 73/2019Drukuj informacjęAkt prawny: 73/2019

Szczegóły informacji

73/2019

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: 2018-2023

Data wejścia w życie: .

Data podjęcia/podpisania: 2019-09-04

Tytuł aktu:

w sprawie: kontroli.

Na podstawie:

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie  gminnym (t. j. Dz. U. 2019.506, zm.2019.1309), art. 57 ust. 1 i 2 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)  oraz art. 69 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2019.869) zarządzam co następuje:

Treść:

§ 1
Przeprowadzić kontrolę w Zespole Edukacyjnym w Trzcielu w następującym zakresie:
1. Prawidłowości podania dany do SIO stan na 30 września 2019 roku
1) Liczby dzieci i liczby uczniów;
2) Liczby dzieci i uczniów niepełnosprawnych z podziałem na niepełnosprawności.
3) Etaty nauczycielskie z podziałem na stopień awansu zawodowego.
§ 2
Do przeprowadzenie kontroli upoważniam Kierownika Referatu Oświaty Urzędu Miejskiego w Trzcielu Zygmunta Czarneckiego.
§ 3
Kontrola zostanie przeprowadzona w dniach 15.10.2019 do 18.10.2019 roku.  Z przeprowadzonej kontroli zostanie sporządzony protokół pokontrolny i przedstawiony do zatwierdzenia Burmistrzowi Trzciela.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony