ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XI/97/2019Drukuj informacjęAkt prawny: XI/97/2019

Szczegóły informacji

XI/97/2019

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XI

Kadencja: 2018-2023

Data wejścia w życie: .

Data podjęcia/podpisania: 2019-12-18

Tytuł aktu:

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2020 - 2035

Na podstawie:

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust.1 pkt 1, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) Rada Miejska w Trzcielu uchwala co następuje:

Treść:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzciel na lata 2020 - 2035, obejmującą:
  1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki,
  2. przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty, relacje,
    o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych,
  3. kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane
    i realizowane przedsięwzięcia,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Upoważnia się Burmistrza do:
  1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
  2. dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.
§ 4. Uchyla się Uchwałę nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2019 - 2033.
§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-20 14:53:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-20 14:54:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-20 14:54:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
332 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony