ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 931
Data podjęcia
2015-08-03
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzciel.”
Nr aktu prawnego
67/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 932
Data podjęcia
2015-07-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2015
Nr aktu prawnego
66/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 933
Data podjęcia
2015-07-20
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
brak zapisów
Nr aktu prawnego
65/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 934
Data podjęcia
2015-07-20
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
64/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 935
Data podjęcia
2015-07-13
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2015 rok
Nr aktu prawnego
63/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 936
Data podjęcia
2015-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2015 rok
Nr aktu prawnego
62/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 937
Data podjęcia
2015-06-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: przyznania nagrody rocznej
Nr aktu prawnego
61/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 938
Data podjęcia
2015-06-19
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Przedsiębiorstwa Ochrony Środowiska „Mrówka” Sp. z o.o.
Nr aktu prawnego
60/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 939
Data podjęcia
2015-06-19
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: sposobu podziału zysku netto za 2014r. oraz pokrycia straty z lat ubiegłych Przedsiębiorstwa Ochrony Środowiska „Mrówka” Sp. z o.o.
Nr aktu prawnego
59/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 940
Data podjęcia
2015-06-19
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysku i strat, udzielenia absolutorium Zarządowi Przedsiębiorstwa Ochrony Środowiska „Mrówka” Sp. z o.o.
Nr aktu prawnego
58/2015
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji