ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: 111/2016Drukuj informacjęAkt prawny: 111/2016

Szczegóły informacji

111/2016

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2016-02-24

Data podjęcia/podpisania: 2016-02-24

Tytuł aktu:

w sprawie: wprowadzenia procedury dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły, przedszkola oraz nauczyciela, któremu powierzono czasowo pełnienie obowiązków dyrektora

Na podstawie:

Na podstawie art. 6a ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r., poz. 191 j.t.) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2012r., poz. 1538),

Treść:

zarządza się, co następuje:
 
§ 1 Ustala się procedurę postępowania w procesie oceny pracy dyrektorów publicznych szkół podstawowych, publicznych gimnazjów, publicznego przedszkola prowadzonych przez Gminę Trzciel jako załącznik Nr 1 do zarządzenia.
 
§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty Urzędu Miejskiego w Trzcielu.
 
§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Burmistrz
Jarosław Kaczmarek

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony