ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: 36/2015Drukuj informacjęAkt prawny: 36/2015

Szczegóły informacji

36/2015

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2015-03-30

Data podjęcia/podpisania: 2015-03-30

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2015 rok

Na podstawie:

Na podstawie  art. 222 ust.4, art.257 pkt. 1 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) oraz § 13 pkt. 2   Uchwały Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia  30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej  Gminy Trzciel  na  2015 rok zarządzam co następuje:

Treść:

§ 1.  Zwiększa   się łączną kwotę planowanych dochodów  budżetu o 46.562 zł, w tym dochody bieżące o 46.562 zł.
jak w  załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zwiększa się  łączną kwotę planowanych  wydatków  budżetu o 46.562  zł, w tym:
  1. zmniejsza się wydatki  bieżące o 921.617 zł,
  2. zwiększa się wydatki bieżące o 968.179 zł,
jak w załączniku   nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości     21.479.295,79 zł, w tym:
  1. dochody bieżące – 18.669.054,79 zł,
  2. dochody majątkowe -  2.810.241  zł.
 § 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 20.729.995,75 zł, w tym:
  1. wydatki bieżące – 17.401.164,75 zł,
  2. wydatki majątkowe -  3.328.831 zł.
 § 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony