Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

107/2016

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2016-02-08

Data podjęcia/podpisania: 2016-02-08

Tytuł aktu:

w sprawie ogłoszenia wyników drugiego otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w ramach programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku

Na podstawie:

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z 2015 r. poz. 1045, z 2015 r. poz. 1890 z późn. zm.), art. 15. ust. 2h i 2j, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1118, 1138, 1146, z 2015 r. poz. 1255, 1333, 1339 z późn. zm.),  §11. ust. 6 i 7 Uchwały Nr XII/89/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku (Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego z 30.12.2015r., poz. 2767), oraz pkt. VI.3 Ogłoszenia Burmistrza Trzciela z dnia 14.01.2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach  programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku, zarządzam, co następuje:

Treść:

§ 1. Na podstawie przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w ramach  programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku pn.:
Zadanie 1. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Trzciel
po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej zawartą w Protokole Nr 2/2016 z dnia 08.02.2016r. z Posiedzenia Komisji Konkursowej, organizacje, których oferty zostały rozpatrzone pozytywnie i którym przyznaję dotację na realizację zadania to:
1) Posadowskie Towarzystwo Jeździeckie – 5 000,00 zł (wnioskowana kwota 5 000,00 zł)
 
§ 2. Na podstawie przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w ramach  programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku pn.:
Zadanie 2. Rozwój społeczności lokalnych w Gminie Trzciel
po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej zawartą w Protokole Nr 2/2016 z dnia 08.02.2016r. z Posiedzenia Komisji Konkursowej, organizacje, których oferty zostały rozpatrzone pozytywnie i którym przyznaję dotację na realizację zadania to:
1) Stowarzyszenie „Chociszewo – Wspólna Przyszłość” – 4 000,00 zł (wnioskowana kwota 4 000,00 zł)
 
§ 3. Na podstawie przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w ramach  programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku pn.:
Zadanie 3. Organizacja wydarzeń kulturalnych w Gminie Trzciel
po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej zawartą w Protokole Nr 2/2016 z dnia 08.02.2016r. z Posiedzenia Komisji Konkursowej, organizacje, których oferty zostały rozpatrzone pozytywnie i którym przyznaję dotację na realizację zadania to:
1) Fundacja „Ramona” – 6 000,00 zł (wnioskowana kwota 6 000,00 zł)
 
§ 4. Do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadania wyznaczam pracownika Referatu Gospodarki i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Trzcielu – podinspektora ds. promocji.
 
Burmistrz Trzciela
/-/ Jarosław Kaczmarek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Kaczmarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-02-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Kaczmarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-02-08 15:37:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-02-08 15:37:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-03-23 09:29:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
908 raz(y)