ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2020-09-09
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 112/2020 Burmistrza Trzciela z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie kontroli doraźnej.
Nr aktu prawnego
153/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2020-09-09
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2020 rok
Nr aktu prawnego
152/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2020-09-09
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
W sprawie : nadania odznaki honorowej „Za zasługi dla Miasta i Gminy Trzciel”
Nr aktu prawnego
151/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2020-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
150/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2020-08-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2020 rok
Nr aktu prawnego
149/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2020-08-21
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2020 rok
Nr aktu prawnego
148/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2020-08-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: kalendarza pracy dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Trzciel na rok szkolny 2020/2021.
Nr aktu prawnego
147/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2020-08-03
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzciel.”
Nr aktu prawnego
146/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2020-07-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2020 rok
Nr aktu prawnego
145/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2020-07-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2020 rok
Nr aktu prawnego
144/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji