Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2023-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 319/2022 Burmistrza Trzciela z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
335/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2023-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Trzciel w 2023 roku
Nr aktu prawnego
334/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2023-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w ramach programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku
Nr aktu prawnego
333/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2023-01-03
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: powołania niestałej komisji do przeprowadzania przetargów i negocjacji na sprzedaż, wydzierżawianie i najem nieruchomości komunalnych w 2023 roku.
Nr aktu prawnego
332/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2023-01-03
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej do II przetargu w 2023 roku
Nr aktu prawnego
331/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2023-01-03
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2023 rok
Nr aktu prawnego
330/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2022 rok
Nr aktu prawnego
329/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2022-12-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2022 rok
Nr aktu prawnego
328/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2022-12-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
327/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2022-12-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji: „Przebudowa ul. Klonowej oraz przebudowa ul. Łąkowej w miejscowości Trzciel.”
Nr aktu prawnego
326/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji