Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1331
Data podjęcia
2016-08-10
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Brójcach.
Nr aktu prawnego
154/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1332
Data podjęcia
2016-08-10
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Trzcielu.
Nr aktu prawnego
153/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1333
Data podjęcia
2016-07-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2016 rok
Nr aktu prawnego
152/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1334
Data podjęcia
2016-07-25
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
151/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1335
Data podjęcia
2016-07-25
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2016 rok
Nr aktu prawnego
150/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1336
Data podjęcia
2016-07-25
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia średniej wielkości gospodarstwa rolnegow gminie Trzciel
Nr aktu prawnego
149/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1337
Data podjęcia
2016-07-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Trzciel”
Nr aktu prawnego
148/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1338
Data podjęcia
2016-07-21
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Brójce.”
Nr aktu prawnego
147/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1339
Data podjęcia
2016-07-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Nr aktu prawnego
XIX/134/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1340
Data podjęcia
2016-07-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
Nr aktu prawnego
XIX/133/2016
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji