Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 131
Data podjęcia
2023-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2023 rok
Nr aktu prawnego
XLIII/339/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 132
Data podjęcia
2023-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Nr aktu prawnego
XLIII/338/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 133
Data podjęcia
2023-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
Nr aktu prawnego
XLIII/337/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 134
Data podjęcia
2023-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę terenu nieruchomości stanowiącej grunty i zabudowania oraz wyposażenia kotłowni osiedlowej – Osiedle Jana III Sobieskiego - działka nr ewid. 353/153 obręb I, w miejscowości Trzciel
Nr aktu prawnego
XLIII/336/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 135
Data podjęcia
2023-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Trzciel.
Nr aktu prawnego
XLIII/335/2023
Status
Uchylony
Lp: 136
Data podjęcia
2023-05-18
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji: „Rozbudowa remizy OSP w Brójcach.”
Nr aktu prawnego
386/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 137
Data podjęcia
2023-05-15
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji: „Budowa bieżni wraz ze stanowiskiem do skoku w dal przy Zespole Edukacyjnym w Trzcielu.”
Nr aktu prawnego
385/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 138
Data podjęcia
2023-04-26
Grupa tematyczna
Protokoły z Sesji RM
Tytuł aktu
Protokół Nr 41/2023 z Sesji Rady Miejskiej w Trzciel
Nr aktu prawnego
XLI/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 139
Data podjęcia
2023-03-23
Grupa tematyczna
Protokoły z Sesji RM
Tytuł aktu
Protokół Nr 40/2023 z Sesji Rady Miejskiej w Trzciel
Nr aktu prawnego
XL/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 140
Data podjęcia
2023-05-11
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej po II przetargu w 2023 roku
Nr aktu prawnego
384/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji