Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1401
Data podjęcia
2016-02-02
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: zwołania zebrania wyborczego sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Brójce Gmina Trzciel.
Nr aktu prawnego
104/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1402
Data podjęcia
2016-01-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2016 rok
Nr aktu prawnego
103/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1403
Data podjęcia
2016-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2016 rok
Nr aktu prawnego
102/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1404
Data podjęcia
2016-01-26
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Trzciel w 2016 roku
Nr aktu prawnego
101/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1405
Data podjęcia
2016-01-26
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w ramach programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku
Nr aktu prawnego
100/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1406
Data podjęcia
2016-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzciel .
Nr aktu prawnego
99/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1407
Data podjęcia
2015-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
98/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 1408
Data podjęcia
2015-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2015 – 2024.
Nr aktu prawnego
97/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 1409
Data podjęcia
2015-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2015 rok
Nr aktu prawnego
96/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 1410
Data podjęcia
2015-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie umorzenia wierzytelności pieniężnych
Nr aktu prawnego
95/2015
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji