Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 191
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Protokoły z Sesji RM
Tytuł aktu
Protokół Nr 43/2023 z Sesji Rady Miejskiej w Trzciel
Nr aktu prawnego
XLIII/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 192
Data podjęcia
2023-05-19
Grupa tematyczna
Protokoły z Sesji RM
Tytuł aktu
Protokół Nr 42/2023 z Sesji Rady Miejskiej w Trzciel
Nr aktu prawnego
XLII/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 193
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
401/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 194
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Trzciel w roku 2023 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Nr aktu prawnego
400/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 195
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2023 rok
Nr aktu prawnego
399/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 196
Data podjęcia
2023-06-26
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lutolu Suchym i Chociszewie.”
Nr aktu prawnego
398/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 197
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Nr aktu prawnego
XLIV/350/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 198
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Nr aktu prawnego
XLIV/349/2023
Status
Nieobowiązujący
Lp: 199
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2023 – 2038
Nr aktu prawnego
XLIV/348/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 200
Data podjęcia
2023-06-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2023 rok
Nr aktu prawnego
XLIV/347/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji