Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 191
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Nr aktu prawnego
XL/309/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 192
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego na dofinansowanie zakupu ultrasonografu z przeznaczeniem dla Szpitala Międzyrzeckiego
Nr aktu prawnego
XL/308/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 193
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu na przebudowę i budowę chodników na drogach powiatowych na terenie gminy Trzciel
Nr aktu prawnego
XL/307/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 194
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia statutu Związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” z siedzibą w Poznaniu
Nr aktu prawnego
XL/306/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 195
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia Gminy Trzciel do Związku powiatowo - gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” z siedzibą w Poznaniu
Nr aktu prawnego
XL/305/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 196
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przekazania skargi według właściwości
Nr aktu prawnego
XL/304/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 197
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Nr aktu prawnego
XL/303/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 198
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/155/2004 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Nr aktu prawnego
XL/302/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 199
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletni
Nr aktu prawnego
XL/301/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 200
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVII/217/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Trzciel.
Nr aktu prawnego
XL/300/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji