Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

XXI/147/2016

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXI

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2016-10-12

Data podjęcia/podpisania: 2016-10-12

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2016.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212 ust.1 pkt. 2 i 9, art. 214 pkt.1, art. 215, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) Rada Miejska w Trzcielu uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2016 rok, w tym:
  1. wydatki bieżące zmniejsza się o 78.593,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy w kwocie 15.700,00 zł,
  2. wydatki bieżące zwiększa się o 57.578,00 zł,
  3. wydatki majątkowe zmniejsza się o 10.001,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy w kwocie 1,00 zł,
  4. wydatki majątkowe zwiększa się o 31.016,00 zł,
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. W Uchwale nr XIII/82/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany:
  1. Załącznik nr 5 „Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Trzciel na 2016 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
  2. Załącznik nr 7 „Wydatki z budżetu Gminy Trzciel w ramach Funduszu Sołeckiego na 2016 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości        25.169.960,98 zł, w tym:
  1. wydatki bieżące - 22.826.260,98 zł,
  2. wydatki majątkowe - 2.343.700,00 zł.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
.
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-10-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-10-14 11:30:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-10-19 16:20:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-10-19 16:20:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1345 raz(y)