Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

XXIV/168/2016

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXIV

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2016-12-30

Data podjęcia/podpisania: 2016-12-30

Tytuł aktu:

w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Na podstawie:

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 466, z 2016 roku poz. 1948) oraz art. 24 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2015 roku  poz. 139, 1893, z 2016 roku poz. 1250)
postanawia się co następuje:

Treść:

§1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01.02.2017r. do 31.01.2018r.:
 
ZAOPATRZENIE W WODĘ
Lp.
Grupa
Określenie grupy
Cena netto [zł/m3] *
1
W1
Odbiorcy dla których woda przeznaczona jest do spożycia i na cele socjalno - bytowe rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego.
4,09
 
 
2
W2
Odbiorcy dla których woda przeznaczona jest do
spożycia i na cele socjalno - bytowe rozliczani na
podstawie przeciętnych norm zużycia.
4,09
 
 
3
W3
Odbiorcy dla których woda przeznaczona jest na
potrzeby produkcji, gdzie wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania, rozliczana na podstawie wskazań wodomierza głównego.
4,14
 
 
4
W4
Odbiorcy dla których woda przeznaczona jest na inne cele aniżeli wymienione dla grupy W1, W2 i W3, W5 rozliczani na  podstawie wskazań wodomierza głównego.
4,18
 
 
5
W5
Odbiorcy dla których woda przeznaczona jest do
spożycia i na cele socjalno - bytowe rozliczani
na podstawie wskazań wodomierza głównego,
z uwzględnieniem wody bezpowrotnie zużytej ustalonej na podstawie wodomierza dodatkowego.
4,09
 
* - do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w 2017r. i 2018r.
 
ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
Lp.
Grupa
Określenie grupy
Cena netto [zł/m3] *
1
OŚ1
Odbiorcy korzystający z usług odprowadzania
i oczyszczania ścieków - Trzciel
10,00
2
OŚ2
Odbiorcy korzystający z usług odprowadzania
i oczyszczania ścieków rozliczani na podstawie wodomierza na wodzie własnej – Trzciel
10,00
 
 
3
OŚ3
Odbiorcy korzystający wyłącznie z usług odprowadzenia  ścieków - Brójce
16,98
4
OŚ4
Odbiorcy korzystający z usług odprowadzania ścieków rozliczani na podstawie wodomierza na wodzie własnej – Brójce
16,98
 
* - do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w 2017r. i 2018r.
 
 
 
 
OPŁATA ABONAMENTOWA
Lp.
Grupa
Określenie grupy
Opłata netto [zł/jedn.] *
1
W1
Odbiorcy dla których woda przeznaczona jest do spożycia i na cele socjalno - bytowe rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego.
3,0
2
W2
Odbiorcy dla których woda przeznaczona jest do
spożycia i na cele socjalno - bytowe rozliczani na
podstawie przeciętnych norm zużycia.
1,5
3
W3
Odbiorcy dla których woda przeznaczona jest na
potrzeby produkcji, gdzie wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania, rozliczana na podstawie wskazań wodomierza głównego.
3,0
4
W4
Odbiorcy dla których woda przeznaczona jest na inne cele aniżeli wymienione dla grupy W1, W2 i W3, W5 rozliczani na  podstawie wskazań wodomierza głównego.
3,0
5
W5
Odbiorcy dla których woda przeznaczona jest do
spożycia i na cele socjalno - bytowe rozliczani
na podstawie wskazań wodomierza głównego,
z uwzględnieniem wody bezpowrotnie zużytej ustalonej na podstawie wodomierza dodatkowego.
4,5
6
OŚ2
Odbiorcy korzystający z usług odprowadzania
i oczyszczania ścieków rozliczani na podstawie wodomierza na wodzie własnej – Trzciel
 
3,0
 
7
OŚ4
Odbiorcy korzystający z usług odprowadzania ścieków rozliczani na podstawie wodomierza na wodzie własnej – Brójce
3,0
* - do opłaty netto zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w 2017r. i 2018r.
 
OPŁATA ZA PRZEKROCZENIE OKREŚLONYCH W UMOWIE WARUNKÓW JAKOŚCI ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH I PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ WPROWADZANYCH
DO URZĄDZEŃ  KANALIZACYJNYCH – OKREŚLONYCH W ZŁ ZA KG
ŁADUNKU ZANIECZYSZCZENIA PONAD WARTOŚĆ UMOWNĄ
Lp.
Wskaźnik
Jednostkowa stawka opłaty netto
w zł/kg *
1
ChZT
8,71
2
BZT 5
4,02
3
Zawiesina ogólna
18,56
4
Azot ogólny
37,47
5
Azot amonowy
42,89
6
Chlorki
125,61
7
Surfaktanty anionowe
565,78
8
Surfaktanty niejonowe
226,71
9
Fosfor ogólny
305,36
10
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym
118,01
* - do opłaty netto zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w 2017r. i 2018r.
 
STAWKA OPŁATY ZA PRZYŁACZENIE DO URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH
Lp.
Rodzaj opłaty
Opłata netto [zł/szt.] *
1
Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych
92,59
* - do ceny opłaty zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w 2017r. i 2018r.
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 lutego 2017r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Marciniak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
.
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-01-13 12:01:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-01-13 12:02:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-01-13 12:36:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1292 raz(y)