Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletni
Nr aktu prawnego
XL/301/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVII/217/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Trzciel.
Nr aktu prawnego
XL/300/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2023-02-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2023 rok
Nr aktu prawnego
360/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2023-02-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu do realizacji programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023
Nr aktu prawnego
359/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2023-02-06
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: przeznaczenia działek do zamiany
Nr aktu prawnego
358/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2023-02-06
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2023 rok
Nr aktu prawnego
357/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2023-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 dla przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzciel.
Nr aktu prawnego
356/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2023 rok
Nr aktu prawnego
355/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
W sprawie: zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Siercz
Nr aktu prawnego
354/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
W sprawie: zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Sierczynek
Nr aktu prawnego
353/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji