ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

35/2015

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2015-03-09

Data podjęcia/podpisania: 2015-03-09

Tytuł aktu:

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie:

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.z 2013.594 z późn.zm.), art. 15. ust. 2h  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2014.1118 z późn. zm.),  §11. ust. 6 i 7 Uchwały Nr XLV/327/2014 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku (Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego z 27.11.2014r., poz. 2256 ze zm.)
 w ramach  programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku, zarządzam, co następuje:

Treść:

 § 1.Na podstawie przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w 2015r.pod nazwą :
„Organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży z elementami profilaktyki”
po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej zawartą w Protokole Nr 1/2015 z dnia 09 marca  br. dokonuję wyboru oferty złożonej przez Gminny Szkolny Związek Sportowy w Trzcielu i udzielam dotacji w wysokości: 22 000zł.
.
 Burmistrz Trzciela
/-/ Jarosław Kaczmarek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
.
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-02-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-02-12 13:15:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-02-12 13:15:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-02-17 10:16:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
874 raz(y)