ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2022-12-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planu pracy na 2023 rok Rady Miejskiej w Trzcielu i Komisji stałych
Nr aktu prawnego
XXXIX/288/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2022-12-09
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji:
Nr aktu prawnego
323/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2022 rok
Nr aktu prawnego
322/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji:
Nr aktu prawnego
321/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2022 rok
Nr aktu prawnego
320/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2022-11-25
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
319/2022
Status
Zmieniony
Lp: 77
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2022 rok
Nr aktu prawnego
318/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2022-11-21
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2022 rok
Nr aktu prawnego
317/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2022-11-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na czas nieoznaczony i na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
Nr aktu prawnego
XXXVIII/287/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2022-11-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2023
Nr aktu prawnego
XXXVIII/286/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji