Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2019-10-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2019 rok
Nr aktu prawnego
IX/83/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2019-09-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Trzciela
Nr aktu prawnego
VIII/82/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2019-09-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2019 – 2033
Nr aktu prawnego
VIII/81/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2019-09-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2019 rok
Nr aktu prawnego
VIII/80/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2019-09-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Nr aktu prawnego
VIII/79/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2019-09-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji
Nr aktu prawnego
VIII/78/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2019-09-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brójcach
Nr aktu prawnego
VIII/77/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2019-09-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzcielu ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu i utworzenie odrębnej jednostki organizacyjnej Gminy Trzciel pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzcielu
Nr aktu prawnego
VIII/76/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2019-09-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie : zmian w Uchwale Nr XXVII/217/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Trzciel.
Nr aktu prawnego
VIII/75/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2019-09-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: stwierdza zakończenie działalności gimnazjów prowadzonych przez Gminę Trzciel.
Nr aktu prawnego
VIII/74/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji