Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

VII/62/2019

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: VII

Kadencja: 2018-2023

Data wejścia w życie: .

Data podjęcia/podpisania: 2019-06-14

Tytuł aktu:

w sprawie: dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 58  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019  r. poz. 506) oraz art. 24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1152) uchwala się, co następuje:

Treść:

§ 1. Uchwala się dopłatę do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Grupy taryfowej S2 - grupa odbiorców OŚ2 - korzystający z usług odprowadzania ścieków
w miejscowości Brójce, rozliczani na podstawie wodomierza głównego lub norm zużycia wody
w wysokości 7,25 zł netto (plus obowiązująca stawka podatku VAT) za każdy 1 m³ odprowadzonych ścieków.
 
§ 2. 1. Dopłata o której mowa w §1 będzie przekazywana do Przedsiębiorstwa Ochrony Środowiska „Mrówka” sp. z o.o. w Trzcielu po przedłożeniu przez Spółkę faktury za faktycznie odprowadzone ścieki do kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brójce
w miesięcznych okresach rozliczeniowych.
2. Przedsiębiorstwa Ochrony Środowiska „Mrówka” sp. z o.o. w Trzcielu pobiera opłaty za odprowadzanie ścieków objętych dopłatą w wysokości pomniejszonej o stawkę dopłat. 
 
§ 3. Źródłem pokrycia zobowiązań będą środki finansowe z dochodów własnych określonych w budżecie Gminy Trzciel.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.       
           
§5. Traci moc Uchwała Nr XLIII/334/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie: dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.         
 
§.6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2019 roku.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-19 14:14:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-19 14:23:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-19 14:23:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
332 raz(y)