ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

VII/68/2019

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: VII

Kadencja: 2018-2023

Data wejścia w życie: .

Data podjęcia/podpisania: 2019-06-14

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2019 – 2033

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.)  Rada Miejska w Trzcielu uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1.  W Uchwale Nr II/18/2018  Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2019 – 2033 wprowadza się następujące zmiany:
 
1.    § 3. Otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć, o których mowa w punkcie 1.1 załącznika nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do WPF, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.”
2.    Dotychczasowy załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.       
3.    Dotychczasowy załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.           
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-19 14:32:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-19 15:35:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-19 15:35:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
506 raz(y)