ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 981
Data podjęcia
2015-01-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów na funkcje sołtysa w Sołectwie Lutol Suchy
Nr aktu prawnego
17/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 982
Data podjęcia
2015-01-20
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie : ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, za 1 m2 gruntów komunalnych
Nr aktu prawnego
16/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 983
Data podjęcia
2015-01-20
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej do II przetargu w 2015 roku
Nr aktu prawnego
15/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 984
Data podjęcia
2015-01-20
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie : powołania niestałej komisji do przeprowadzania przetargów i negocjacji na sprzedaż, wydzierżawianie, najem lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych w 2015roku.
Nr aktu prawnego
14/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 985
Data podjęcia
2015-01-15
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2015 rok
Nr aktu prawnego
13/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 986
Data podjęcia
2015-01-12
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów na funkcje sołtysa w Sołectwie Panowice
Nr aktu prawnego
12/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 987
Data podjęcia
2015-01-12
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów na funkcje sołtysa w Sołectwie Brójce
Nr aktu prawnego
11/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 988
Data podjęcia
2015-01-12
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów na funkcje sołtysa w Sołectwie Chociszewo
Nr aktu prawnego
10/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 989
Data podjęcia
2015-01-12
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów na funkcje sołtysa w Sołectwie Łagowiec
Nr aktu prawnego
9/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 990
Data podjęcia
2015-01-12
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów na funkcje sołtysa w Sołectwie Jasieniec
Nr aktu prawnego
8/2015
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji