ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

68/2015

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2015-08-12

Data podjęcia/podpisania: 2015-08-12

Tytuł aktu:

w sprawie: powołania obwodowych komisji ds. referendum

Na podstawie:

Na podstawie art. 13 ust.1, ust. 2 pkt. 1 i 2 litera a i b ustawy z dnia 14 marca 2003 o referendum ogólnokrajowym  ( Dz. U. z 2015, poz. 318) w związku z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji (Dz. U. Nr 74, poz. 671 ze zm.) zarządza się, co następuje:

Treść:

§ 1. Powołuje się obwodowe komisje do spraw referendum w Gminie Trzciel w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015r. w następującym składzie:
 
 
I. Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 w Trzcielu, adres lokalu wyborczego: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Trzcielu, 66-320 Trzciel ul Poznańska 9
 
1. Teresa Dorota Borkowska - zgłoszona przez Polskie Stronnictwo Ludowe
2. Agnieszka Pasewicz – zgłoszona przez Stowarzyszenie „Optima Fide”
3. Tomasz Stanisław Chmurzyński – zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość
4. Radosław Błauciak – zgłoszony przez Stowarzyszenie Solidarni 2010
5. Milena Marta Wilczak – Naskręt  – zgłoszona przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
6. Józefa Szefner  – osoba wskazana przez Burmistrza
7. Ewa Kołodziejek – osoba wskazana przez Burmistrza
 
 
II. Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 2 w Jasieńcu, adres lokalu wyborczego: Dom Pomocy Społecznej w Jasieńcu, Jasieniec 69, 66-320 Trzciel
 
1. Kamila Beata Cichowska - zgłoszona przez Polskie Stronnictwo Ludowe
2. Lidia Agnieszka Tokarz – zgłoszona przez Stowarzyszenie „Optima Fide”
3. Andrzej Marek Walkiewicz – zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość
4. Karolina Agnieszka Zaremba – zgłoszona przez Stowarzyszenie Solidarni 2010
5. Ewelina Cichosz  – osoba wskazana przez Burmistrza
6. Halina Jasińska  – osoba wskazana przez Burmistrza
7. Katarzyna Anna Papros – osoba wskazana przez Burmistrza
 
 
III. Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 3 w Lutolu Suchym, adres lokalu wyborczego: Biblioteka Publiczna Trzciel, Filia w Lutolu Suchym, Lutol Suchy 73, 66-304 Brójce
 
1. Beata Maria Kuryś - zgłoszona przez Polskie Stronnictwo Ludowe
2. Wiesława Anna Miętka  – zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość
3. Krzysztof Pacholik – zgłoszona przez Stowarzyszenie Solidarni 2010
4. Marian Kałek  – zgłoszony przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
5. Anna Maria Prusinowska  – osoba wskazana przez Burmistrza
6. Dagmara Anna Drozd – osoba wskazana przez Burmistrza
7. Danuta Cichosz – osoba wskazana przez Burmistrza
 
 
IV. Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 4 w Brójcach, adres lokalu wyborczego: Zespół Edukacyjny w Brójcach, ul. Polna 1, 66-320 Brójce
 
1. Kazimiera Wanda Kalińska - zgłoszona przez Polskie Stronnictwo Ludowe
2. Zdzisław Stanisław Dziekan  – zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość
3. Jakub Mleczak  – zgłoszona przez Stowarzyszenie Solidarni 2010
4. Małgorzata Joanna Mudrecka  – zgłoszony przez Sojusz Lewicy Demokratycznej
5. Dawid Łukasz Turecki  – osoba wskazana przez Burmistrza
6. Maria Cuper – osoba wskazana przez Burmistrza
7. Jolanta Greczyło – osoba wskazana przez Burmistrza
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.