Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

47/2019

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: 2018-2023

Data wejścia w życie: .

Data podjęcia/podpisania: 2019-04-12

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2019 rok

Na podstawie:

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn.zm.) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2019 rok, zarządzam co następuje:

Treść:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o 43.826,17 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 43.826,17 zł,
jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.      
§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o 43.826,17 zł, w tym:
  1. wydatki bieżące zmniejsza się o 1.189,00 zł,
  2. wydatki bieżące zwiększa się o 44.915,17 zł,
  3. wydatki majątkowe zwiększa się o 100,00 zł,
jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 30.258.497,33 zł, w tym:
  1. dochody bieżące - 26.798.288,33 zł,
  2. dochody majątkowe - 3.460.209,00 zł.
§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 36.059.521,33 zł, w tym:
  1. wydatki bieżące - 25.858.865,33 zł,
  2. wydatki majątkowe - 10.200.656,00 zł.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki