ˆ

REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH W GMINIE TRZCIEL

Szczegóły informacji

REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH W GMINIE TRZCIEL

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-07-13 10:31:46 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

 
REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH W GMNIE TRZCIEL
 
NAZWA LUB IMIĘ, NAZWISKO ORAZ SIEDZIBA LUB ADRES PODMIOTU PROWADĄCEGO ŻŁOBEK LUB KLUB DZIECIĘCY
NUMER NIP PODMIOTU PROWADĄCEGO ŻŁOBEK LUB KLUB DZIECIĘCY
MIEJSCE PROWADZENIA
ŻŁOBEKA LUB KLUBU DZIECIĘCEGO
INFORMACJA O ZAWIESZENIU PROWADZENIA ŻŁOBKA LUB KLUBU DZIECIĘCEGO
INFORMACJA O GODZINACH PRACY ŻŁOBKA LUB KLUBU DZIEIĘCEGO
ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ I NR TELEFONU
ŻŁOBEKA LUB KLUB DZIECIĘCEGO
LICZBA MIEJSC W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM
LICZBA DZIECI ZAPISANYCH DO ŻŁOBEKA LUB KLUBU DZIECIĘCEGO
INFORMACJA, CZY ŻŁOBEK LUB KLUB DZIECIĘCY JEST DOSTOSOWANY DO POTRZEB DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH LUB WYMAGAJĄCYCH SZCZEGÓLNEJ OPIEKI
WYSOKOŚC OPŁAT W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM
Uwagi
PAULINA JAKIMCZUK
LUTOL SUCHY 73
66-304 BRÓJCE
5961759556
LUTOL SUCHY 73
NIE
6,30-15,30
NR TEL. 797437915
17
4
NIE
OPŁATA MIESIĘCZNA – 600ZŁ,
OPŁATA DZIENNA  ZA WYŻYWIENIE 8,00ZŁ
1/2019
wykreślony
Zakład Doskonalenia Zawodowego  Sp. z o.o.
Ul. Głowna 8
66-320 Trzciel
5961746619
ul Głowna 8
Trzciel
Oddział Zamiejscowy Lutol Suchy 73
NIE
6,30-15,30
508255145
33
 
NIE
OPŁATA MIESIĘCZNA – 50ZŁ,
OPŁATA Miesięczna  ZA WYŻYWIENIE 200,00ZŁ
1/2021
OPRACOWAŁ: ZYGMUNT CZARNECKI 30.06.2021